File NTUSER.DAT trên Windows là gì?

File NTUSER.DAT trên Windows là gì?

File NTUSER.DAT trên Windows là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *