Administrator có các ý nghĩa và tính chất khác nhau tùy vào từng lĩnh vực cụ thể. Chúng ta thường biết đến Administrator thông qua các website, diễn đàn, Group, Fanpage, Facebook…

Administrator là gì

Administrator thường được viết tắt là Admin hay Ad có ý nghĩa là người quản lý, người điều hành, quản trị viên.

Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét một số thuật ngữ đi kèm với Administrator thường dùng hiện nay.

Run as administrator là gì

Thường bắt gặp trên hệ điều hành Windows, nó sẽ yêu cầu bạn khởi động một phần mềm hoặc ứng dụng thông quan quyền quản trị cao nhất.

  • Nếu bạn chạy một chương trình không có quyền administrator, điều đó có nghĩa là bạn đang chạy với tư cách người dùng; với quyền hạn chế để kiểm soát hệ thống.
  • Nếu bạn chạy chương trình Với tư cách là administrator, bạn có toàn quyền kiểm soát chương trình, điều này có nghĩa là bạn có thể ghi đè và truy cập một số hệ thống.

Admin Website là gì

Là người quản lý 1 website, có trách nhiệm theo dõi trạng thấy website hoạt động, cập nhật các nội dung cho website, chỉnh sửa chức năng và giao diện (nếu có) có một website.

Administration officer là gì

Đây là cấp độ đầu tiên của một cán bộ hành chính, trong đó chức năng chính là quản lý văn phòng và/ hoặc quản lý hành chính.

Các nhân viên trong nhóm này sẽ quản lý, điều phối và giám sát một nhóm các cấp dưới, cung cấp các chức năng hỗ trợ quản trị cho một tổ chức.

Administrative staff là gì

Còn được biết đến với các tên Administrative Assistant, chỉ một người có công việc hỗ trợ điều hành một nhóm, bộ phận hoặc tổ chức, đặc biệt là bằng cách xử lý các nhiệm vụ hành chính. (như nhập dữ liệu, thư từ, nộp đơn hay lên lịch hẹn).

Leave a Reply

Your email address will not be published