Việc bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi duyệt web sẽ thậm chí còn dễ dàng hơn với bản phát hành Firefox mới nhất vì Mozilla đã thêm một tùy chọn mới cho phép người dùng xóa hoàn toàn lịch sử trình duyệt của họ đối với bất kỳ trang web nào họ truy cập.

Với việc phát hành Firefox 91, công ty đã cập nhật chế độ Firefox Strict với phiên bản mới cho phép người dùng xóa tất cả cookie và supercookies được trang web lưu trữ trên máy tính của họ cũng như bất kỳ trình theo dõi nào được nhúng vào trang web đó.

Cách tiếp cận mới của Firefox 91 để xóa cookie được xây dựng dựa trên Total Cookie Protection và ngăn chặn các vi phạm quyền riêng tư ẩn để người dùng trình duyệt của công ty có thể dễ dàng xem trang web nào đang lưu trữ thông tin trên máy tính của họ.

Bây giờ nếu người dùng yêu cầu Firefox loại bỏ một trang web, trình duyệt sẽ tự động loại bỏ tất cả cookie, supercookies và dữ liệu khác được lưu trữ trong “cookie jar” của trang web đó. Nhờ tính năng “Xóa cookie nâng cao” của Mozilla, người dùng Firefox sẽ có thể xóa tất cả các dấu vết của trang web khỏi trình duyệt của họ mà không có khả năng để lại bất kỳ cookie lén lút nào của bên thứ ba trên hệ thống của họ.

Bản cập nhật Firefox 91 mang đến khả năng bảo vệ quyền riêng tư nhiều hơn
(Image credit: VideoBCN / Shutterstock)

Xóa cookie nâng cao trong Firefox 91

Khi duyệt web, các trang web để lại dữ liệu trong trình duyệt của bạn, bao gồm cả cookie để giữ cho bạn đăng nhập hoặc để lưu trữ các tùy chọn trong trình duyệt của bạn.

Mặc dù Firefox cho phép người dùng xóa tất cả cookie và dữ liệu trang web khác cho các trang web riêng lẻ, các trang web có thể nhúng nội dung như hình ảnh, video và tập lệnh từ các trang web khác. Nội dung “cross-site” này cũng có khả năng đọc và ghi cookie và các dữ liệu trang web khác.

Các tài nguyên bên thứ ba được nhúng này làm cho việc xóa dữ liệu trở nên khó khăn hơn, đó là lý do tại sao Mozilla đã tạo ra tính năng Xóa cookie nâng cao mới có thể xóa tất cả dữ liệu được lưu trữ trong các cookie jar của Firefox. Đối với những người không quen thuộc, công ty đã bắt đầu lưu trữ dữ liệu cho mỗi trang web mà người dùng truy cập trong một hộp cookie riêng biệt với việc phát hành Total Cookie Protection trong Firefox 86 vào đầu năm nay.

Để bắt đầu sử dụng Xóa cookie nâng cao để xóa tất cả các dấu vết của việc truy cập một trang web khỏi máy tính của bạn, trước tiên bạn cần phải bật Strict Tracking Protection (Bảo vệ theo dõi nghiêm ngặt). Sau khi hoàn thành việc này, Xóa cookie nâng cao sẽ được sử dụng bất cứ khi nào bạn xóa dữ liệu cho các trang web cụ thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published