Home Chưa phân loại Biến ngẫu nhiên liên tục là gì? Và các định nghĩa, ví dụ?

Biến ngẫu nhiên liên tục là gì? Và các định nghĩa, ví dụ?

by admin
0 comment

Thuật ngữ biến trong biến ngẫu nhiên không có nghĩa nó là một biến như các biến toán học khác, bản chất biến ngẫu nhiên là một hàm số (cẩn thận nhầm lẫn). Một biến ngẫu nhiên không mô tả kết quả thực tế của một phép thử, nó dùng các số thực để mô tả các kết quả có thể xảy ra nhưng chưa được xác định. Để hiểu rõ hơn về định nghĩa và các dùng của chúng, chúng tôi sẽ đưa cho bạn một số thông tin để tham khảo nhé.

1. Biến ngẫu nhiên liên tục (Continuous random variable)?

Biến ngẫu nhiên liên tục là biến ngẫu nhiên mà các giá trị của nó lấp đầy một khoảng nào đó trên trục số. Nghĩa là miền giá trị của nó là một khoảng (hữu hạn hoặc vô hạn) của các số thực.

1.1 Ví dụ biến ngẫu nhiên liên tục

Ví dụ: Gọi Z là thời gian truy cập mạng Internet của một người trong một ngày. Z là biến ngẫu nhiên: Z∈ [0 ; 24].

2. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

2.1 Hàm mật độ xác suất (Probability Density Functions) của biến ngẫu nhiên liên tục

Cho biến ngẫu nhiên liên tục X, hàm mật độ của biến ngẫu nhiên liên tục ký hiệu là f(x) là hàm thỏa mãn:

Hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục

2.2 Tính chất

Tính chất biến ngẫu nhiên liên tục

3. Hàm phân phối tích lũy-hàm phân phối xác suất (Cumulative Distribution Functions) của biến ngẫu nhiên liên tục

Hàm phân phối tích lũy (hàm phân phối xác suất )của biến ngẫu nhiên liên tục X, ký hiệu là F(x), là:

Hàm phân phôi xác suất biến ngẫu nhiên liên tục

4. Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên tục

4.1 Kỳ vọng

Giả sử f(x) là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X. Kỳ vọng (giá trị trung bình) của X , ký hiệu là μ hay E(X), được định nghĩa:

Kỳ vọng biến ngẫu nhiên liên tục

4.2 Phương sai và độ lệch chuẩn

Phương sai và độ lệch chuẩn biến ngẫu nhiên liên tục

5. Bài tập về biến ngẫu nhiên liên tục

5.1 Bài tập biến ngẫu nhiên liên tục x có hàm mật độ

Bài 1: Nhu cầu hàng năm về loại hàng hóa A là biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất như sau: (đơn vị: ngàn sản phẩm)

bài tập biến ngẫu nhiên liên tục

  1. a) Tìm hệ số k.
  2. b) Tìm nhu cầu trung bình hàng năm về loại hàng hóa đó.
  3. c) Tìm xác suất để nhu cầu hàng năm về loại hàng hóa đó không vượt quá 12.

Giải

bài tập biến ngẫu nhiên liên tục 1

Bài 2: Thời gian xếp hàng chờ mua hàng của khách hàng là biến ngẫu nhiên liên tục với hàm phân phối tích lũy được cho như sau: (đơn vị là phút)

bài tập biến ngẫu nhiên liên tục 4

  1. a) Tìm hệ số k.
  2. b) Tìm thời gian xếp hàng trung bình.
  3. c) Tính xác suất để có 3 người xếp hàng thì có không quá 2 người

phải chờ hơn 0,5 phút.

Giải

bài tập biến ngẫu nhiên liên tục 5

5.2 Bài tập biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối chuẩn

Bài 1: Thời gian sạc pin của laptop trong điều kiện bình thường là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với thời gian trung bình là 260 phút và độ lệch tiêu chuẩn là 50 phút.

  1. a) Tính tỷ lệ laptop có thời gian sạc pin trên 4 giờ.
  2. b) Thời gian sạc pin cần thiết là bao nhiêu để 95% laptop có thời gian sạc pin không vượt quá thời gian đó.

Giải

Bài tập biến ngẫu nhiên liên tục 4

Thông qua bài viết này hi vọng các bạn sẽ nắm được kiến thức cơ bản về các công thức tính và cách giải bài tập về biến ngẫu nhiên liên tục. Chúc các bạn học tập tốt.

You may also like

Technow.vn là trang blog chuyên cập nhật tin tức về các sản phẩm công nghệ mới ra mắt trên thị trường.

Thông tin liên hệ

Tech Now

Địa chỉ: 562 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Phone: 0972593917

Mobile: 0869 893 932

Follow US

@2014 All Right Reserved. Designed and Developed by technow.vn