Trên Windows 10, bạn có thể in tài liệu sang PDF từ bất kỳ ứng dụng nào, nhờ tính năng Print to PDF được tích hợp sẵn trong hệ điều hành. Bạn không còn phải sử dụng XPS Printer cũ hoặc cài đặt ứng dụng của bên thứ ba.

Để bắt đầu, hãy mở tài liệu bạn muốn in thành file PDF. Tìm và mở hộp thoại Print trong ứng dụng. Vị trí này sẽ thay đổi theo chương trình, nhưng bạn thường có thể chọn theo Menu File -> Print hoặc chỉ cần nhấp vào biểu tượng máy in.

Nhấp vào "File" và sau đó chọn "Print" trong chương trình bạn đang sử dụng để mở hộp thoại in.

Khi cửa sổ của Print mở ra, hãy nhấp vào Microsoft Print sang PDF, trong phần Select Printer. Sau đó, nhấp vào Print ở phía dưới cửa sổ.

Nhấp vào "Microsoft Print to PDF" và sau đó nhấp vào "Print".

Khi cửa sổ Save Print Output As xuất hiện, hãy nhập tên file và sau đó chọn vị trí bạn muốn lưu file (chẳng hạn như Documents hoặc Desktop). Khi bạn đã hoàn tất, hãy nhấp vào Save.

cai may in ao pdf 4

Tài liệu in sẽ được lưu dưới dạng file PDF ở vị trí bạn đã chọn. Nếu bạn bấm đúp vào file bạn vừa tạo, bạn sẽ thấy nó hiển thị bằng ứng dụng đọc file PDF mặc định mà bạn đã chọn từ trước.

Một tài liệu PDF được in thành PDF.

Từ đó, bạn có thể sao chép file của mình để gửi một email mới hoặc lưu nó lại để tham khảo sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published