Ứng dụng Files trên iOS 11 trở lên đã hỗ trợ mở các file zip. Bạn có thể mở chúng, xem nội dung của chúng và trích xuất file mà không cần bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào. Bạn vẫn cần một ứng dụng từ App Store nếu muốn tạo file zip.

Khi bạn tải xuống file zip trong Safari, iPhone hoặc iPad của bạn hệ điều hành sẽ đề nghị mở file đó trong ứng dụng Files. Nhấn vào “Open in Files” để làm như vậy. Bạn cũng có thể lưu các file zip vào ứng dụng Files từ các ứng dụng khác.

Bạn sẽ được nhắc chọn vị trí cho file zip. Bạn đang lưu một bản sao của file zip vào vị trí này.

Chọn một vị trí — như iCloud Drive hoặc một thư mục trên iPhone — và nhấn vào “Add”.

Chọn một vị trí — như iCloud Drive hoặc một thư mục trên iPhone — và nhấn vào "Add".

Nhấn vào file zip trong ứng dụng Files của bạn để mở nó.

Nhấn vào file zip trong ứng dụng Files của bạn để mở nó.

Nhấn vào  “Preview Content” để xem nội dung của file zip.

Nhấn vào  "Preview Content" để xem nội dung của file zip.

Bạn có thể xem nội dung của file zip tại đây. Nếu file zip chứa nhiều file, hãy vuốt sang trái và phải để chuyển đổi giữa chúng.

Để trích xuất file từ file nén zip, hãy nhấn vào nút Share  và chọn “Save to Files” để lưu file đó vào ứng dụng Files của bạn hoặc nhấn vào một ứng dụng để gửi ngay đến ứng dụng đó.

cach mo file zip tren iphone 2

Nếu bạn muốn có nhiều tính năng hơn — ví dụ: nếu bạn muốn tạo file zip trên iPhone của mình hoặc thêm file vào file zip hiện có — bạn sẽ cần ứng dụng của bên thứ ba để làm việc với file zip.

Leave a Reply

Your email address will not be published