Windows 10 theo dõi lưu lượng dữ liệu bạn sử dụng, điều này có thể giúp bạn quản lý giới hạn lượng data mà bạn muốn sử dụng, cho dù bạn đang sử dụng dữ liệu di động hay kết nối internet tại nhà của mình.

Các bản cập nhật mới nhất của Windows 10 giúp dễ dàng xóa dữ liệu đã sử dụng của bạn. Ví dụ: bạn có thể muốn xóa các dữ liệu này và bắt đầu lại vào ngày nhà cung cấp dịch vụ internet bắt đầu tính dữ liệu của bạn cho tháng mới.

Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến Settings > Network & Internet > Data Usage. Bạn có thể nhấn Windows + I để mở ứng dụng Settings từ mọi nơi trong Windows 10.

Nhấp vào tên của mạng trong phần “Overview” hoặc nhấp vào “View Usage Per App”. Dù bằng cách nào, sẽ xuất hiện một màn hình giống nhau.

Cách reset hoặc xóa lưu lượng dữ liệu đã sử dụng trong Windows 10. Ảnh 1

Bạn có thể sẽ thấy danh sách ứng dụng và mức sử dụng dữ liệu của chúng trên mạng WiFi hiện tại của bạn cùng với nút “Reset usage stats” màu xám. Bạn cũng có thể xem một số thông tin về mức sử dụng dữ liệu trong Task Manager.

Nhấp vào menu thả xuống “Show usage from” và chọn “Wi-Fi (all networks)” để xóa dữ liệu sử dụng khỏi mạng Wi-Fi, “Ethernet” để xóa dữ liệu sử dụng khỏi mạng có dây hoặc loại mạng khác để xóa dữ liệu sử dụng của nó.

Cách reset hoặc xóa lưu lượng dữ liệu đã sử dụng trong Windows 10. Ảnh 2

Nhấp vào nút “Reset Usage Stats” để xóa thống kê sử dụng dữ liệu cho loại mạng bạn đã chọn.

Cách reset hoặc xóa lưu lượng dữ liệu đã sử dụng trong Windows 10. Ảnh 3

Nhấp vào nút “Reset” để xác nhận.

Cách reset hoặc xóa lưu lượng dữ liệu đã sử dụng trong Windows 10. Ảnh 4

Lưu ý rằng bạn không thể xóa dữ liệu sử dụng cho một mạng Wi-Fi. Windows buộc bạn xóa dữ liệu sử dụng của mình cho tất cả các mạng Wi-Fi.

Thống kê dữ liệu sử dụng của bạn sẽ bị xóa. Windows sẽ bắt đầu tính mức sử dụng dữ liệu của bạn từ đầu.

Cách reset hoặc xóa lưu lượng dữ liệu đã sử dụng trong Windows 10. Ảnh 5

Các phiên bản cũ của Windows 10 không cung cấp tùy chọn dễ dàng để xóa dữ liệu, buộc bạn phải xóa nội dung của thư mục C: \ Windows \ System32 \ sru trong khi Diagnostic Policy Service không chạy. Điều đó không còn cần thiết nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published