Windows 10 giờ đây cho phép bạn thiết lập GPU cho Game hoặc ứng dụng Ngay trong Settings. Trước đây, bạn phải sử dụng các công cụ dành riêng cho nhà sản xuất như NVIDIA Control Panel  hoặc AMD Catalyst Control Center để thực hiện việc này.

Tính năng này đã được thêm vào Bản cập nhật tháng 4 năm 2018 của Windows 10 bên canh tính năng khởi động nhanh (fast startup), cũng như các tính năng chụp màn hình máy tính trước đó. Nếu bạn không thấy tùy chọn Graphics Settings, thì máy tính của bạn bạn chưa cài đặt bản cập nhật.

Cách gán ứng dụng cho GPU

Để gán ứng dụng cho GPU, hãy đi tới Settings > System > Display. Cuộn xuống và nhấn vào liên kết “Graphics Settings”.

Cách thiết lập GPU cho Game hoặc ứng dụng trên Windows 10. Ảnh 1

Chọn ứng dụng bạn muốn cài đặt. Để chọn một trò chơi hoặc ứng dụng máy tính để bàn truyền thống với tệp .exe, hãy chọn “Classic app” trong hộp, nhấn vào nút “Browse” và sau đó tìm đến file .exe trên hệ thống của bạn. Hầu hết các file .exe của ứng dụng có thể sẽ ở đâu đó trong một trong các thư mục C://Program Files.

Nếu bạn muốn chọn một ứng dụng Universal kiểu mới , hãy chọn “Universal App” trong hộp, chọn ứng dụng từ danh sách, sau đó nhấn vào nút “Add“. Các ứng dụng này thường được cài đặt từ Microsoft Store và không có tệp .exe. Chúng thường được gọi là Universal Windows Platform hoặc UWP.

Cách thiết lập GPU cho Game hoặc ứng dụng trên Windows 10. Ảnh 2

Mọi ứng dụng bạn thêm sẽ xuất hiện trong danh sách trên trang Graphics Settings. Chọn ứng dụng bạn đã thêm và sau đó nhấn vào nút “Options“.

Cách thiết lập GPU cho Game hoặc ứng dụng trên Windows 10. Ảnh 3

Chọn bất kỳ GPU nào bạn muốn. “System default” là GPU mặc định được sử dụng cho tất cả các ứng dụng, “Power saving” dùng để chỉ GPU nhiệu năng thấp (thường là card vdeo trên main như Intel Graphics) và “High performance” đề cập đến GPU công suất cao (thường là card đồ họa rời từ  AMD hay NVIDIA).

Các GPU chính được sử dụng cho mỗi cài đặt được hiển thị trong cửa sổ ở đây. Nếu bạn chỉ có một GPU trong hệ thống của mình, bạn sẽ thấy cùng tên GPU dưới cả tùy chọn “Power saving GPU” và “High performance GPU”.

Nhấn vào “Save” khi bạn hoàn tất. Nếu trò chơi hoặc ứng dụng hiện đang chạy, bạn có thể cần phải khởi động lại máy tính để các thay đổi của bạn có hiệu lực.

Cách thiết lập GPU cho Game hoặc ứng dụng trên Windows 10. Ảnh 4

Cách kiểm tra ứng dụng nào đang sử dụng GPU

Để kiểm tra xem GPU đang sử dụng trò chơi nào, hãy mở Task Manager  và bật cột “GPU Engine” trên tab Processes. Sau đó, bạn sẽ thấy ứng dụng nào đang sử dụng số GPU nào. Bạn có thể xem GPU nào được liên kết với số nào từ tab Performance.

Cách thiết lập GPU cho Game hoặc ứng dụng trên Windows 10. Ảnh 5

Leave a Reply

Your email address will not be published