Có khá nhiều cách để check iPhone lock, hiện tại chúng ta có thể tạm thời kiểm tra xem liệu chiếc iPhone có phải là máy lock hay không thông qua iphonemodel.com.

Để chek iphone của bạn là bản lock hay bản quốc tế, các bạn cần truy cập vào iphonemodel.com và nhập mã phân phối vào ô trống, nhập xác nhận captcha rồi ngồi hóng kết quả là được.

Nếu các bạn chưa biết mã phân phối là cái gì và  lấy nó thì đâu thì chỉ cần làm theo mấy bước sau.

  1. Nhấn vào Cài đặt (Settings)
  2. Chọn Cài đặt chung (General)
  3. Chọn Giới thiệu (About)
  4. Kiểu máy (Model) chính là cái mà chúng ta cần

Chúng ta sẽ thử kiểm tra thử 1 em iPhone xem nó như thế nào. Ở đây chúng ta đang có 1 em iPhone 8 sau khi check với các chỉ số như sau:

Factory Carrier: AT&T chính là nhà mạng
Unlock Default:

  • No: Thiết bị bị khóa bởi nhà mạng trừ Verizon (1)
  • Yes: iPhone phiên bản quốc tế ( 2 )

Contract Enable:

  • No: iPhone đã được mở mạng ( 3 )
  • Yes: Thiết bị bị khóa bởi nhà mạng ( 4 )

Nếu mã phân phối ở dạng (4) thiết bị bán ra chắc chắn bị khóa bởi nhà mạng. Các bạn có thể restore thử kích hoạt với SIM nhà mạng muốn dùng.

Cách check iPhone lock bằng mã phân phối Cách check iPhone lock bằng mã phân phối. Ảnh 2

Leave a Reply

Your email address will not be published