Danh mục: Điện thoại

Cách hiển thị phần trăm pin trên iPhone 12

Bài viết này giải thích cách xem phần trăm pin trên iPhone 12 cũng như cách hiển thị phần trăm pin trên màn hình chính của bạn bằng một widget. Cách xem phần trăm pin trên iPhone 12 Trên các …

Cách mở file Zip trên iPhone không cần cài thêm App

Ứng dụng Files trên iOS 11 trở lên đã hỗ trợ mở các file zip. Bạn có thể mở chúng, xem nội dung của chúng và trích xuất file mà không cần bất kỳ ứng dụng bên thứ ba nào. …

Cách backup iPhone bằng iTunes (và khi nào bạn nên dùng)

IPhone (và iPad) sẽ tự động sao lưu vào iCloud theo mặc định, nhưng các bản sao lưu iTunes trên máy tính vẫn hữu ích trong nhiều trường hợp. Bạn nên tạo bản sao lưu iTunes khi bạn chuyển sang …