Theo mặc định, khi bạn dán (paste) văn bản được sao chép từ nơi khác vào Word, tài liệu tự động nhận được tất cả các định dạng với nó. Định dạng này rất có thể không khớp với phần còn lại của nội dung tài liệu của bạn và có thể không được sắp xếp gọn gàng.

Bạn có thể chọn chỉ dán văn bản mỗi lần bạn paste; tuy nhiên, điều này có thể gây khó chịu khi làm thủ công mọi lúc. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách thay đổi định dạng paste để mọi thứ được paste vào Word sẽ chỉ được dán dưới dạng văn bản thuần túy.

Để dán văn bản theo cách thủ công mà không có định dạng, bạn có thể nhấp vào Paste trong phần Clipboard tại tab Home và chọn tùy chọn Keep Text Only

Cách thay đổi định dạng paste trong word 2016, 2013, 2010, 2007

Nếu bạn muốn sử dụng Ctrl + V để dán văn bản, văn bản sẽ được dán theo định dạng mặc định. Để thay đổi mặc định này và dán văn bản  mà không tự động định dạng khi sử dụng Ctrl + V, nhấp vào Paste trong phần Clipboard  của tab Home và chọn Set Default Paste.

Cách thay đổi định dạng paste trong word 2016, 2013, 2010, 2007

Màn hình cài đặt nâng cao của Word sẽ được hiển thị. Trong phần Cut, copy, and paste, chọn Keep Text Only cho bất kỳ tùy chọn nào trong 4 tùy chọn Pasting đầu tiên.

Ví dụ: Nếu bạn đang sao chép và dán văn bản từ một chương trình khác như trình duyệt web, hãy thay đổi tùy chọn Pasting from other programs. Bấm OK để lưu các thay đổi của bạn và đóng hộp thoại Word Options.

Cách thay đổi định dạng paste trong word 2016, 2013, 2010, 2007

Bây giờ, khi bạn sao chép và dán văn bản vào Word từ các chương trình khác, nó sẽ tự động được dán dưới dạng văn bản thuần túy và bạn có thể dễ dàng định dạng nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

Cách thay đổi định dạng paste trong word 2016, 2013, 2010, 2007

Khi bạn chỉ dán văn bản, mọi hình ảnh, link hoặc định dạng văn bản khác trong văn bản gốc sẽ không được đưa vào văn bản đã dán. Nếu tất cả những gì bạn muốn là văn bản, bây giờ bạn có thể dễ dàng nhận được văn bản mà không phải mất thời gian để điều chỉnh định dạng.

Leave a Reply

Your email address will not be published