Windows ẩn nhiều file và thư mục theo mặc định, ngăn người dùng xóa hoặc sửa đổi các file mà họ không nên chạm vào. Nhưng bạn có thể làm cho Windows hiển thị các file ẩn này bằng cách thay đổi một cài đặt.

Để hiện file ẩn trong win 7, 8, 10 khá là dễ. Chỉ cần nhấp chuột phải vào nó, chọn Properties và tích chọn Hidden. Trên thanh ribbon của Win 8 và 10, nhấp vào nút Hide items để nhanh chóng làm cho các file và thư mục bị ẩn hoặc hiển thị.

Cách hiện file ẩn trên Win 8 và 10

Tùy chọn này có thể dễ dàng truy cập trong File Explorer trên Win 8 và 10.

Nhấp vào tab View trên thanh Ribbon của File Explorer và chọn Hidden items để hiện hoặc ẩn file.  File Explorer sẽ ngay lập tức hiển thị các file ẩn và sẽ ghi nhớ cài đặt này cho đến khi bạn thay đổi nó.

Cách hiện file ẩn trên Win 8 và 10

Cách hiện file ẩn trên Win 7

Tùy chọn này ẩn hơn một chút trên Win 7, nơi nó được chứa trong cửa sổ Folder Options.

Nhấp vào nút Organize trên trên thanh công cụ của Windows Explorer và chọn Folder and search options.

Cách hiện file ẩn trên Win 7

Nhấp vào tab View ở đầu cửa sổ Folder Options. Chọn Show hidden files, folders, and drives dưới Hidden files and folders. Nhấp vào OK để lưu cài đặt mới.

Cách hiện file ẩn trên Win 7

Cửa sổ tùy chọn này cũng có thể truy cập được trên Win 8 và 10, chỉ cần nhấp vào nút Options trên thanh công cụ View trong File Explorer. Nhưng việc bật trực tiếp từ thanh Ribbon sẽ nhanh hơn.

Cửa sổ này cũng có thể truy cập thông qua Control Panel trên mọi phiên bản Windows. Truy cập Control Panel > Appearance and Personalization > Folder Options. Trên Win 8 và 10, nó có tên là File Explorer Options.

Các file hệ điều hành được bảo vệ trên Win 7, 8 và 10

Windows có hai loại file ẩn khác nhau: Các file ẩn thông thường và các file hệ điều hành được bảo vệ. Khi bạn hiển thị các file và thư mục ẩn, Windows sẽ tiếp tục ẩn các file hệ điều hành được bảo vệ. Đây là những tập tin ẩn với thuộc tính system.

Những tập tin này được bảo vệ bởi vì một lý do. Chúng là các file hệ thống quan trọng và xóa hoặc sửa đổi chúng có thể làm hỏng hệ điều hành của bạn, thậm chí có thể khiến Windows không thể khởi động.

Nhưng, nếu bạn biết bạn đang làm gì và bạn cần xem các file hệ điều hành được bảo vệ này, có một cài đặt bạn có thể thay đổi. Chúng tôi không khuyên bạn nên làm điều này trừ khi bạn biết bạn cần truy cập vào một trong những file hoặc thư mục này vì một số lý do.

Đầu tiên, mở cửa sổ Folder Options. Trên Win 8 và 10, nhấp vào nút Options trên thanh công cụ View . Trên Win 7, bấm Organize > Folder and search options.

Các file hệ điều hành được bảo vệ trên Win 7, 8 và 10

Nhấp vào tab View. Bỏ chọn Hide protected operating system files (Recommended).

Các file hệ điều hành được bảo vệ trên Win 7, 8 và 10

Windows sẽ cảnh báo bạn rằng việc xóa hoặc chỉnh sửa các file hệ điều hành được bảo vệ có thể phá vỡ hệ điều hành của bạn. Nếu bạn biết bạn đang làm gì, hãy nhấp vào Yes để tiếp tục.

Nhấp vào OK để lưu cài đặt của bạn. Windows sẽ hiển thị cho bạn các file hệ điều hành được bảo vệ cũng như các file ẩn thông thường.

Các file hệ điều hành được bảo vệ trên Win 7, 8 và 10

Quay trở lại cửa sổ Folder Options và bật lại hộp kiểm của Hide protected operating system files (Recommended) nếu như bạn muốn ẩn lại các file này.

Leave a Reply

Your email address will not be published