Thêm hyperlink vào file Word là cách dễ dàng để cung cấp cho người đọc quyền truy cập nhanh vào thông tin trên web hoặc trong một phần khác của file mà không phải đưa nội dung đó ngay trên trang. Hãy xem cách chèn, quản lý và xóa các loại hyperlink khác nhau trong file Word của bạn.

Hyperlink là gì

Hyperlink (một siêu liên kết) hoặc đơn giản là một (link)liên kết, là một tham chiếu đến dữ liệu mà người đọc có thể theo dõi trực tiếp bằng cách nhấp hoặc nhấn vào. Một siêu liên kết trỏ đến toàn bộ tài liệu hoặc một phần tử cụ thể trong tài liệu.

Chèn một hyperlink đến một trang web bên ngoài

Bạn có thể liên kết một từ hoặc cụm từ trong file Word của bạn với một trang web bên ngoài và chúng hoạt động giống như các liên kết bạn tìm thấy trên web. Đầu tiên, bạn cần truy cập vào đường link mà bạn muốn liên kết trong trình duyệt web của mình. Bạn sẽ cần sao chép URL của địa chỉ trang web đó chẳng hạn https://technow.vn

Trong file Word của bạn, hãy chọn văn bản bạn muốn liên kết. Bạn cũng có thể sử dụng kỹ thuật tương tự này để thêm một liên kết đến một hình ảnh.

hyperlink trong word 1

Nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn, trỏ đến tùy chọn Link, sau đó nhấp vào lệnh Insert Link.

hyperlink trong word 2

Trong cửa sổ Insert Hyperlink, hãy chọn Existing File or Web Page ở bên trái.

hyperlink trong word 3

Nhập (hoặc sao chép và dán) URL của trang web vào trường Address.

hyperlink trong word 4

Và sau đó nhấp vào OK để lưu hyperlink của bạn.

hyperlink trong word 5

Và cứ như thế, bạn đã biến văn bản đó thành một liên kết.

hyperlink trong word 6

 

Chèn một hyperlink đến một vị trí khác trong cùng một file word

 

Nếu bạn đang làm việc với một file Word dài, bạn có thể làm cho người đọc dễ dàng hơn bằng cách liên kết với các phần khác của file khi bạn đề cập đến chúng.

Ví dụ, bạn có thể nói với người đọc rằng họ sẽ tìm thêm thông tin về chủ đề này trong Phần 2. Thay vì để họ tự tìm Phần 2, tại sao không biến nó thành một liên kết. Đó là điều tương tự Word làm khi bạn tự động tạo mục lục.

Để liên kết đến một vị trí khác trong cùng một file, trước tiên bạn phải thiết lập dấu trang (bookmark) mà bạn sẽ liên kết.

Đặt con trỏ chuột của bạn vào nơi bạn muốn chèn dấu trang (bookmark).

hyperlink trong word 7

Chuyển sang tab Insert.

hyperlink trong word 8

Trên tab Insert, nhấp vào nút Bookmark.

hyperlink trong word 9

Trong cửa sổ Bookmark, nhập tên bạn muốn cho bookmark của bạn. Tên phải bắt đầu bằng một chữ cái, nhưng có thể bao gồm các chữ cái và số (chỉ không có khoảng trắng).

hyperlink trong word 10

Nhấp vào Add để chèn bookmark của bạn.

hyperlink trong word 11

Bây giờ bạn đã có một bookmark được thiết lập, bạn có thể thêm một liên kết đến nó. Chọn văn bản bạn muốn biến thành một liên kết.

hyperlink trong word 12

Nhấp chuột phải vào văn bản đã chọn, trỏ đến tùy chọn Link, và sau đó nhấp vào Insert Link.

hyperlink trong word 2

Trong cửa sổ Insert Hyperlink, nhấp vào tùy chọn Place In This Document ở bên trái.

hyperlink trong word 13

Ở bên phải, bạn sẽ thấy một danh sách các bookmark trong file. Chọn một trong những danh sách này.

hyperlink trong word 14

Và sau đó nhấp vào nút OK.

hyperlink trong word 15

Bây giờ bất cứ khi nào bạn nhấp vào liên kết đó, Word sẽ nhảy đến bookmark.

Chèn một liên kết đến một địa chỉ email

Nếu bạn có các thông tin liên lạc như địa chỉ email trong file của mình, bạn cũng có thể liên kết đến một địa chỉ email.

Chọn và sau đó bấm chuột phải vào văn bản bạn muốn chuyển thành liên kết.

hyperlink trong word 1

Chỉ vào tùy chọn Link, và sau đó nhấp vào nút Insert Link.

hyperlink trong word 2

Chọn tùy chọn E-mail Address ở bên trái cửa sổ Insert Hyperlink.

hyperlink trong word 16

Nhập địa chỉ email bạn muốn liên kết đến. Word sẽ tự động thêm văn bản mailto: vào đầu địa chỉ. Điều này giúp liên kết mở trong ứng dụng thư mặc định của người đọc.

hyperlink trong word 17

Nhấp vào liên kết OK để chèn liên kết của bạn.

hyperlink trong word 18

Và bây giờ, bất cứ khi nào bạn nhấp vào liên kết, một thông báo trống sẽ mở trong ứng dụng email mặc định, đã được gửi đến người nhận được liên kết.

Chèn một liên kết để tạo một file mới

Bạn cũng có thể chèn một liên kết tạo ra một file Word mới, trống khi bạn nhấp vào nó. Điều này có thể hữu ích khi bạn xây dựng một bộ file.

Chọn văn bản bạn muốn chuyển thành một liên kết, và sau đó nhấp chuột phải vào nó.

hyperlink trong word 1

Trỏ tới tùy chọn của Link, sau đó chọn lệnh Insert Link.

hyperlink trong word 2

Chọn Create New Document ở bên trái.

hyperlink trong word 19

Nhập tên mà bạn muốn sử dụng cho file mới.

hyperlink trong word 20

Chọn xem bạn muốn chỉnh sửa file mới sau hay ngay lập tức. Nếu bạn chọn tùy chọn chỉnh sửa file mới ngay bây giờ, Word sẽ tạo và mở file mới sẽ mở ngay lập tức.

hyperlink trong word 21

Nhấp vào OK khi bạn hoàn thành.

hyperlink trong word 22

Thay đổi một hyperlink

Đôi khi, bạn cần phải thay đổi một hyperlink hiện có trong file của bạn. Để làm như vậy, hãy nhấp vào liên kết và sau đó chọn Edit Hyperlink từ menu ngữ cảnh.

hyperlink trong word 23

Thay đổi hoặc nhập một hyperlink mới vào hộp Address.

hyperlink trong word 24

Và sau đó nhấp vào nút OK.

hyperlink trong word 25

Xóa một hyperlink

Xóa một hyperlink khỏi file của bạn cũng dễ dàng. Chỉ cần nhấp chuột phải vào văn bản được liên kết và chọn Remove Hyperlink từ menu ngữ cảnh.

hyperlink trong word 26

Và vậy thôi! Các hyperlink đã biến mất.

Leave a Reply

Your email address will not be published