Sửa lỗi IDM không bắt link Youtube

Trước hết, bạn cần cập nhật IDM lên phiên bản mới nhất và khởi động lại máy tính của bạn. Điều này là hoàn toàn cần thiết vì YouTube thường thay đổi cấu trúc link và các phiên bản IDM cũ không hoạt động chính xác.

Dưới đây là các vấn đề phổ biến với YouTube và giải pháp cho chúng:

1. IDM tải xuống một trang web thay vì video.

Điều này xảy ra vì bạn cố tải xuống link YouTube trực tiếp trên phần mềm IDM, nó chắc chắn không làm được. Bạn cần mở liên kết này trong trình duyệt của mình và bắt đầu phát video trong trình phát web . Sau đó IDM sẽ hiển thị bảng điều khiển tải xuống video ở gần góc trên bên phải của trình phát web. Nhấn vào nó để bắt đầu tải xuống của bạn.

2. IDM hiển thị thông báo “An error occurred while creating security connection”.

Điều này thường xảy ra khi bạn sử dụng Windows XP. Theo như IDM sẽ có cách khắc phục trên winXP nhưng nó khá loằng ngoằng và không phải ai cũng làm được. Tốt nhất là bạn nên nâng cấp lên Windows 7 hoặc cao hơn.

3. IDM không hiển thị bảng tải xuống video.

3.1 Có thể có vấn đề xảy ra trong quá trình tích hợp IDM vào trình duyệt của bạn. Bạn có thể đọc thêm hướng dẫn về cách cấu hình trên các trình duyệt web cụ thể ở đây.

3.2 Một số video YouTube sử dụng các giao thức không được IDM hỗ trợ. Theo như thông báo của IDM thì “Nó có thể là một giao thức mà chúng tôi không hỗ trợ vì lý do pháp lý hoặc một giao thức mà chúng tôi có thể hỗ trợ trong tương lai.”

3.3 Bận cần kiểm tra lại YouTube có nằm trong danh sách ngoại lệ của bạn hay không bằng cách. Mở hộp thoại IDM “Options->General” và bấm “Edit” gần “Customize IDM Download panels in browsers”. Sau đó nhấn “Exceptions” và sau đó xóa “youtube.com”nếu nó tồn tại trong danh sách:

3.4 Điều này có thể do xung đột với một số tiện ích mở rộng khác dành cho Chrome. Bạn có thể thử tắt tất cả các tiện ích mở rộng khác trừ IDM, khởi động lại Chrome và xem xét nếu sự cố vẫn còn.
4. IDM chỉ tải xuống âm thanh hoặc video mà không có phần âm thanh của tệp.
5. IDM hiển thị một số lỗi trong khi rebuilding lại các tệp tạm thời khi kết thúc tải xuống.
6. Khi tôi cố mở một tệp video đã tải xuống, IDM nói rằng không tìm thấy tệp đó.

Điều này có nghĩa là bạn sử dụng một phiên bản cũ của IDM. Vui lòng cập nhật IDM lên phiên bản mới nhất và khởi động lại máy tính của bạn. Vui lòng kiểm tra tích hợp IDM vào trình duyệt của bạn.

7. Khi tôi nhấn vào bảng điều khiển tải xuống, IDM hiển thị thông báo lỗi 403 Forbidden  hoặc nói rằng không thể giải quyết địa chỉ IP của hosting.

Điều này có thể xảy ra nếu trình duyệt và IDM của bạn sử dụng các địa chỉ IP khác nhau. Ví dụ: bạn có thể sử dụng proxy trong trình duyệt của mình và không sử dụng trong IDM. Trong trường hợp như vậy YouTube không cho IDM sử dụng liên kết tải xuống tạm thời được tạo cho video. Bạn cần đảm bảo rằng bạn sử dụng cùng một địa chỉ IP / kết nối VPN, v.v. trong trình duyệt và IDM.

Nó cũng có thể được gây ra bởi một số xung đột với các phần mở rộng trình duyệt ứng dụng internet khác.

Ngoài ra có thể bạn sử dụng một phiên bản cũ của IDM. Vui lòng cập nhật IDM lên phiên bản mới nhất và khởi động lại máy tính của bạn.

8. IDM không hiển thị tất cả các tùy chọn chất lượng và loại video trên bảng tải xuống video.

Nếu bạn đã cài đặt phiên bản IDM mới nhất và nó vẫn không hiển thị tất cả các tùy chọn tải xuống chất lượng video, bạn cần chọn một tùy chọn mong muốn trong trình phát web và IDM sẽ thêm tùy chọn tải xuống cho bảng điều khiển tải xuống video.

Ngoài ra, sự cố này có thể do CCleaner và các ứng dụng tương tự làm sạch các khóa đăng ký và các tệp internet tạm thời. Trong CCleaner để tránh sự cố này, bạn chỉ cần chọn tùy chọn “Temporary Internet Files and Cookies” trong tab “Windows” và trong tab “Applications” trong trình duyệt của bạn để chọn tùy chọn “Internet Cache and Cookies – then analyze and remove” .

9. Tôi không thấy các tùy chọn tải xuống định dạng FLV cho chất lượng video 360p và 480p.

Hiện tại YouTube cung cấp tùy chọn định dạng FLV chỉ cho chất lượng video 240p. Đây không phải là vấn đề IDM.

Leave a Reply

Your email address will not be published