Các ứng dụng Microsoft Office có tính năng Safe Mode (Chế độ An toàn) được tích hợp sẵn. Điều này hữu ích khi bạn không thể sử dụng Office bình thường. Có thể Word bi crashes khi bạn mở nó, hoặc có thể Excel bị treo khi bạn mở một file. Bạn có thể khởi động ứng dụng trong Chế độ An toàn và có khả năng nó sẽ hoạt động bình thường.

Chế độ an toàn trong Office là gì?

Khi bạn mở ứng dụng Office trong Chế độ an toàn, ứng dụng sẽ tải mà không có bất kỳ bổ trợ hoặc tiện ích mở rộng nào và không có tùy chỉnh thanh công cụ hoặc dòng lệnh. Các tài liệu khôi phục, thứ mà được tự động tạo ra từ một file thông thường sẽ không thể mở. AutoCorrect (tự động sửa lỗi) và các tính năng khác sẽ không hoạt động và không thể lưu.

Nếu Office bị lỗi mỗi khi bạn mở nó, nó có thể là kết quả của các lỗi được gom lại với nhau nhưng nó cũng có thể là kết quả của một vấn đề với các tùy chỉnh của bạn. Chế độ an toàn tải mà không có tất cả các tính năng nào có thể gây rắc rối cho bạn.

Điều này khác với Chế độ an toàn của Windows. Trong Chế độ An toàn của Windows, toàn bộ hệ điều hành Windows được khởi động lại mà không cần trình điều khiển của bên thứ ba và phần mềm khởi động khác có thể gây ra sự cố. Đây là một ý tưởng tương tự, nhưng đối với các ứng dụng Office như Word, Excel và PowerPoint.

Mở chế độ an toàn bằng phím tắt

Để mở bất kỳ ứng dụng Office nào trong Chế độ an toàn, nhấn phím Ctrl và giữ nó trong khi bạn khởi chạy shortcut của chương trình.

Ví dụ, để mở Word ở chế độ an toàn, bạn sẽ cần phải xác định vị trí shortcut Word trong menu Start, trên thanh taskbar hoặc trên desktop của bạn. Nhấn và giữ phím Ctrl và nhấp một lần vào nó (nếu nó nằm trong menu Start hoặc trên taskbar) hoặc nhấp đúp vào nó (nếu trên màn hình của bạn).

Cách mở Word, Excel hoặc PowerPoint ở chế độ an toàn (Safe Mode). Ảnh 1

Bạn sẽ thấy thông báo cho biết “You’re holding down the CTRL key. Do you want to start [Ứng dụng] in Safe Mode?”.

Bạn có thể nhả phím Ctrl khi hộp thông báo này xuất hiện. Nhấp vào “OK” để khởi chạy ứng dụng trong Chế độ an toàn.

Cách mở Word, Excel hoặc PowerPoint ở chế độ an toàn (Safe Mode). Ảnh 2

Mở Chế độ An toàn với dòng lệnh

Bạn cũng có thể khởi chạy ứng dụng Office trong Chế độ an toàn bằng cách khởi chạy chúng bằng tùy chọn /safe.

Ví dụ, bạn có thể làm điều này từ hộp thoại Run. Nhấn Windows + R để mở nó, sau đó gõ một trong các lệnh sau:

  • Word: winword /safe
  • Excel: excel /safe
  • PowerPoint: powerpnt /safe
  • Outlook: outlook /safe
  • Publisher: mspub /safe
  • Visio: visio /safe

Nhấn Enter hoặc nhấp vào “OK” và ứng dụng sẽ khởi chạy trong Chế độ an toàn.

Cách mở Word, Excel hoặc PowerPoint ở chế độ an toàn (Safe Mode). Ảnh 3

Nếu bạn cần mở ứng dụng Office trong Chế độ An toàn thường xuyên, bạn có thể tạo lối tắt trên màn hình mới cho ứng dụng Office và thêm /safe vào cuối hộp Target trên Shortcut của nó. Phím tắt đó sau đó sẽ luôn khởi động ứng dụng trong Chế độ an toàn.

Cách mở Word, Excel hoặc PowerPoint ở chế độ an toàn (Safe Mode). Ảnh 4

Cách thoát khỏi Chế độ an toàn

Để thoát khỏi Chế độ an toàn, bạn sẽ cần phải đóng ứng dụng Office và khởi chạy bình thường.

Nếu Office hoạt động tốt ở Chế độ An toàn nhưng bị treo ở chế độ bình thường, sự cố có thể là một lỗi từ Add-ins bên ngoài. Bạn có thể xem chúng bằng cách chọn File > Options > Add-ins trong Office 2016. Bạn có thể cần phải gỡ cài đặt, cài đặt lại hoặc cập nhật một hoặc Add-ins của Office sẽ bị treo.

Nếu Office vẫn gặp sự cố trong Chế độ An toàn, các tệp của nó có thể bị hỏng. Bạn có thể muốn gỡ cài đặt và cài đặt lại Office trên máy tính của mình.

Cách mở Word, Excel hoặc PowerPoint ở chế độ an toàn (Safe Mode). Ảnh 5

Leave a Reply

Your email address will not be published