Nếu bạn sử dụng phông chữ tùy chỉnh (bất kỳ thứ gì khác ngoài phông chữ được tích hợp của Word) trong file word của bạn, việc nhúng các phông chữ đó sẽ đảm bảo rằng bất kỳ ai xem file word đều không bị lỗi font chữ.

Nếu bạn đã từng mở một file word với một phông chữ tùy chỉnh mà bạn không có nhúng, bạn biết rằng Microsoft Word thay đổi phông chữ tùy chỉnh thành cài đặt phông chữ mặc định của bạn. Thay đổi đó có thể gây rối với bố cục của file word của bạn và làm cho nó trông cẩu thả và khó đọc.

Bạn có thể nhúng các font chữ vào file word của bạn để đảm bảo rằng nó vẫn giữ nguyên định dạng khi bạn gửi nó cho người khác. Các font chữ nhúng làm cho kích thước file word lớn hơn một chút, nhưng nó có giá trị trong một số trường hợp.

Cách nhúng font chữ vào file word

 1. Trong file word đang mở, chuyển sang menu “File”.
  nhung font chu vao file word 1
 2. Trên thanh Menu mở ra, nhấp vào lệnh “Options”.
  nhung font chu vao file word 2
 3. Trong cửa sổ Word Options, nhấp vào danh mục “Save”.
  nhung font chu vao file word 3
 4. Ở bên phải, chọn hộp kiểm “Embed fonts in the file”.
  nhung font chu vao file word 4
 5. Chọn hộp “Embed only the characters used in the document (best for reducing file size).” Tùy chọn này có nghĩa là Word sẽ chỉ nhúng phông chữ nếu nó được sử dụng trong file word. Nếu bạn không chọn tùy chọn này, Word sẽ nhúng tất cả các phông chữ trong hệ thống của bạn vào file, ngay cả khi chúng không được sử dụng.
  nhung font chu vao file word 5
 6. Bạn nên chọn “Do not embed common system fonts”. Tùy chọn này cũng làm giảm kích thước tệp vì nó sẽ không nhúng các phông chữ hệ thống phổ biến.
 7. Nhấp vào “OK” để lưu cài đặt của bạn.
  nhung font chu vao file word 6

Bây giờ các font chữ bạn sử dụng trong file word của mình được nhúng vào. Hãy nói bái bai với lỗi font chữ từ bây giờ nhé :D.

Leave a Reply

Your email address will not be published