Ẩn trong mỗi tài khoản người dùng là một file có tên NTUSER.DAT. File này chứa các cài đặt và tùy chọn cho mỗi người dùng, vì vậy bạn không nên xóa nó và có lẽ không nên chỉnh sửa nó. Windows sẽ tự động tải, thay đổi và lưu file cho bạn.

 NTUSER.DAT chứa cài đặt tài khoản người dùng trên Windows

Mỗi khi bạn thay đổi giao diện và hoạt động của Windows và các chương trình đã cài đặt, cho dù đó là việc bạn thay đổi hình nền, độ phân giải màn hình hay thậm chí máy in nào là mặc định, Windows cần ghi nhớ tùy chọn của bạn vào lần tải tiếp theo.

Windows thực hiện điều này bằng cách trước tiên lưu trữ thông tin đó vào Registry HKEY_CURRENT_USER. Sau đó, khi bạn đăng xuất hoặc tắt, Windows sẽ lưu thông tin đó vào file NTUSER.DAT. Lần sau khi bạn đăng nhập, Windows sẽ tải NTUSER.DAT vào bộ nhớ và tất cả các tùy chọn của bạn sẽ tải lại vào Registry. Quá trình này cho phép bạn cài đặt cá nhân duy nhất cho tài khoản người dùng của bạn, như nền màn hình đã chọn của bạn.

Cái tên NTUSER.DAT bắt đầu từ phiên bản Windows NT, lần đầu tiên được giới thiệu với Windows 3.1. Microsoft sử dụng phần mở rộng DAT với bất kỳ file nào chứa dữ liệu.

Mỗi người dùng có một file NTUSER.DAT

Windows không phải lúc nào cũng có hỗ trợ đầy đủ cho tài khoản người dùng. Trong các phiên bản đầu tiên của Windows, mọi người dùng máy tính đều thấy cùng một desktop, file và chương trình. Bây giờ, Windows hỗ trợ tốt hơn cho nhiều người dùng trên cùng một máy và thực hiện điều này bằng cách đặt file NTUSER.DAT trong tài khoản của mỗi người dùng. Bạn có thể mở đến các cài đặt này bằng cách mở File Explorer và duyệt đến:

C:\Users\*YourUserName*

hoặc bằng cách gõ:

%userprofile%

vào thanh địa chỉ File Explorer, sau đó nhấn enter.

Mỗi người dùng có một file NTUSER.DAT

Nếu bạn chưa thấy NTUSER.DAT, đừng lo lắng. Microsoft không có ý định cho bạn chỉnh sửa hoặc xóa file này nên họ ẩn nó. Bạn có thể bật tùy chọn Show Hidden Files để hiển thị file.

Bạn có thể nhận thấy rằng ngoài file NTUSER.DAT, còn có một hoặc nhiều file ntuser.dat.LOG. Mỗi khi bạn thực hiện thay đổi, Windows sẽ lưu các tùy chọn mới của bạn vào file NTUSER.DAT. Nhưng trước tiên, nó tạo một bản sao và đổi tên thành ntuser.dat.LOG (cộng với số tăng) để sao lưu các cài đặt trước đó của bạn.

Không bao giờ xóa file NTUSER.DAT

Bạn không bao giờ nên xóa file NTUSER.DAT của mình. Bởi vì Windows phụ thuộc vào nó để tải các cài đặt và tùy chọn của bạn, việc xóa nó sẽ làm hỏng tài khoản người dùng của bạn. Khi bạn đăng nhập lần sau, bạn sẽ thấy lời nhắc rằng Windows không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Không bao giờ xóa file NTUSER.DAT

Mặc dù bạn có thể đăng xuất và sau đó quay lại có thể khắc phục sự cố, bạn sẽ lại thấy thông báo tương tự. Nếu bạn cố gắng tạo một file NTUSER.DAT đơn giản để thay thế phiên bản bị thiếu, bạn sẽ gặp một vòng lặp trong hộp thoại thiết lập lần đầu tiên và Windows sẽ không bao giờ kết thúc việc đăng nhập.

Không bao giờ xóa file NTUSER.DAT

File NTUSER.DAT thường không phải là một file có dung lượng lớn, nó chỉ dao động trong khoảng 3 MB. Xóa nó sẽ không lấy lại được nhiều dung lượng, nhưng kết quả có thể là thảm họa. Nếu không cần hồ sơ người dùng, tốt nhất bạn nên xóa tài khoản người dùng thông qua Windows.

Bạn cũng không nên chỉnh sửa nó. Một số quản trị viên có thể thực hiện việc này để thực hiện thay đổi nhanh chóng cho nhiều người dùng, nhưng nếu không cẩn thận, bạn có thể gây ra sự cố khó khắc phục.

Điều tốt hơn để làm là sử dụng regedit để thay đổi registry. Làm việc trong registry cũng là điều bạn nên làm một cách thận trọng, nhưng rất có thể bạn có thể tìm thấy một hướng dẫn sẽ đưa bạn qua các bước cần thiết. Sau khi bạn đã chỉnh sửa registry khi bạn đăng xuất lần sau hoặc tắt các cài đặt mới của bạn sẽ được lưu vào file NTUSER.DAT.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published