Bạn có thể kiểm soát quyền truy cập của ứng dụng trên các ứng dụng Windows 10, giống như các ứng dụng Android, hay iOS. Bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên như vị trí, máy ảnh, micrô hay kho ảnh.

Tính năng này chỉ hoạt động đối với các ứng dụng Universal từ Store, còn được gọi là ứng dụng Universal app (UWP). Các ứng dụng Windows truyền thống có quyền truy cập vào tất cả mọi thứ mà bạn không thể thay đổi.

Cách quản lý quyền truy cập của ứng dụng trên Windows 10

Để quản lý quyền của một ứng dụng, hãy mở trang chi tiết ứng dụng của ứng dụng đó. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện việc này.

Từ menu Start, bạn có thể nhấp chuột phải vào lối tắt hoặc ô của ứng dụng và chọn More > App Settings.

quan ly quyen truy cap cua ung dung 2

Từ màn hình Settings, bạn có thể chuyển đến Settings > Apps > Apps & Features, nhấp vào ứng dụng và nhấp vào “Advanced Options“.

quan ly quyen truy cap cua ung dung 3

Cuộn xuống và bạn sẽ thấy các quyền mà ứng dụng có thể sử dụng trong “App Permissions“. Bật hoặc tắt quyền của ứng dụng để cho phép hoặc không cho phép truy cập. Chỉ các quyền mà ứng dụng yêu cầu xuất hiện ở đây.

Nếu bạn không thấy phần App Permissions. Đó là ứng dụng không yêu cầu quyền hoặc là các ứng dụng truyền thống có quyền truy cập vào tất cả các quyền.

quan ly quyen truy cap cua ung dung 4

Cách quản lý danh mục quyền truy cập

Bạn cũng có thể quản lý quyền theo danh mục. Ví dụ: bạn có thể xem tất cả các ứng dụng trên hệ thống của mình có quyền truy cập vào webcam của bạn.

Để thực hiện việc này, hãy chuyển đến Settings > Privacy. Cuộn xuống phần “App Permissions” ở thanh bên bên trái và nhấp vào loại quyền bạn muốn xem và quản lý. Ví dụ: để xem các ứng dụng có quyền truy cập vào vị trí của bạn, hãy nhấp vào “Location“.

Cuộn xuống trong ngăn bên phải và bạn sẽ thấy phần “Choose which apps can access” cho phép bạn chọn ứng dụng nào có quyền truy cập vào loại dữ liệu này.

quan ly quyen truy cap cua ung dung 5

Các quyền hiện có bao gồm Vị trí, Camera, Micrô, Thông báo, Thông tin tài khoản, Danh bạ, Lịch, Lịch sử cuộc gọi, Email, Công việc, Nhắn tin, Radio, Thiết bị khác, Ứng dụng nền, Chẩn đoán ứng dụng, Tải xuống tệp tự động, Tài liệu, Ảnh, Video và Hệ thống tập tin.

Mỗi mục chứa thông tin về những gì chính xác cho phép đó, và tại sao bạn có thể muốn vô hiệu hóa quyền truy cập vào sự cho phép. Ví dụ: Các ứng dụng có quyền thông báo có thể gửi thông báo cho bạn trong khi các ứng dụng có quyền radio có thể bật và tắt radio như radio Bluetooth của bạn.

quan ly quyen truy cap cua ung dung 6

Khi ứng dụng muốn sử dụng quyền lần đầu tiên, ứng dụng sẽ bật lên một thông báo yêu cầu và bạn có thể cho phép hoặc từ chối quyền đó tại thời điểm đó. Bạn chỉ cần quản lý quyền ứng dụng sau này nếu bạn thay đổi ý định.

Leave a Reply

Your email address will not be published