PDF là định dạng tài liệu đa nền tảng. Vì vậy, không thiếu ứng dụng PDF và phần mềm để quản lý tất cả các nhu cầu với PDF của bạn. Một nhu cầu như vậy là tách 1 trang từ một file PDF hoặc nhiều trang từ một file PDF lớn hơn.

Các công cụ của bên thứ ba có thể làm điều đó một cách dễ dàng, nhưng bạn có biết rằng Windows 10 có một công cụ có sẵn để thực hiện việc này không? Nó được gọi là Microsoft Print to PDF, và đây là cách sử dụng nó.

Cách tách riêng các trang từ một file PDF trong Windows 10

Tính năng Print to PDF được đưa vào Windows 10 và hỗ trợ cho bất kỳ phần mềm  nào có tính năng in. Bạn có thể tìm thấy nó trong hộp thoại Print của phần mềm. Cũng lưu ý rằng “trích xuất một trang từ một PDF” giữ nguyên bản gốc tài liệu PDF. Các trang được trích xuất được “sao chép” dưới dạng tệp PDF riêng biệt và được lưu ở vị trí bạn muốn.

Quá trình này rất đơn giản. Chúng tôi đang sử dụng Google Chrome để mở và trích xuất các trang PDF:

 

  1. Mở file PDF bạn muốn tách các trang từ một phần mềm đọc file PDF. Các trình duyệt như Chrome và Microsoft Edge là những ứng cử viên lý tưởng. Ngay cả Microsoft Word cũng có thể thực hiện công việc.
  2. Nhấn vào biểu tượng Print hoặc sử dụng phím tắt Ctrl + P. Bạn cũng có thể nhấp chuột phải và chọn Print từ menu.
  3. Trong hộp thoại Print, chuyển máy in của bạn thành Microsoft Print to PDF.

    Microsoft Print to PDF
    Microsoft Print to PDF
  4. Trong phần Trang, chọn tùy chọn để nhập một phạm vi trang và nhập số trang mà bạn muốn tách. Ví dụ: nếu bạn muốn trích xuất 1 trang PDF, hãy nhập 7 vào hộp. Nếu bạn muốn trích xuất nhiều trang không liên tiếp như trang 7 và 11, hãy nhập 7, 11 vào hộp.
  5. Nhấp vào Print và chọn thư mục mà bạn muốn lưu file.

Các trang được trích xuất lưu dưới dạng một file PDF. Để tách chúng thành các trang khác nhau, bạn cần trích xuất từng trang một.

Leave a Reply

Your email address will not be published