Thẻ: excel

Compatibility Mode là gì trong Word, Excel, PowerPoint

Trong Microsoft Word, Excel hay Powerpoint, khi mở 1 tập tin và thấy dòng chữ Compatibility Mode ở thanh tiêu đề, điều này có ý nghĩa gì? Một câu hỏi được rất nhiều bạn đặt ra và chúng ta sẽ …

Cách xóa dòng trống trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Dòng trống (khoảng trắng) thường không ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn, nhưng trong hầu hết các trường hợp chúng thường làm xấu đi giao diện file exel mà bạn đang chỉnh sửa. Excel sử dụng khoảng trắng để …

Cách liên kết hoặc chèn bảng Excel vào PowerPoint

Đôi khi, bạn muốn chèn dữ liệu trên bảng tính Excel vào PowerPoint. Có một số cách để thực hiện việc này, tùy thuộc vào việc bạn có muốn duy trì liên kết với file Excel gốc hay không. Chúng …

Cách kích hoạt Dark Mode trên Word, Excel và Power Point

Các ứng dụng Office như Word, Excel, Power Point bao gồm các chủ đề màu xám đen và tối. Chế độ Dark Mode trên toàn hệ thống của Windows 10 sẽ không ảnh hưởng đến các ứng dụng Office nhưng …

Cách liên kết hoặc chèn Excel vào Word

Đôi khi, bạn muốn nhập dữ liệu trên bảng tính Excel vào file word của bạn. Có một số cách để thực hiện việc này, tùy thuộc vào việc bạn có muốn duy trì kết nối với file exel gốc …