Thẻ: facebook

Facebook thiết kế lại trang Cài đặt trên ứng dụng

Facebook đã thông báo vào thứ Tư rằng họ đã bắt đầu triển khai thiết kế lại trang Cài đặt của mình, tuyên bố rằng họ muốn "làm cho các công cụ dễ tìm hơn." Thiết kế lại mới này …