Thẻ: powerpoint

Compatibility Mode là gì trong Word, Excel, PowerPoint

Trong Microsoft Word, Excel hay Powerpoint, khi mở 1 tập tin và thấy dòng chữ Compatibility Mode ở thanh tiêu đề, điều này có ý nghĩa gì? Một câu hỏi được rất nhiều bạn đặt ra và chúng ta sẽ …

Cách in nhiều trang PowerPoint vào một giấy

Việc in ấn ngày nay tốn khá nhiều chi phí, vì thế bạn chỉ cần in những gì bạn cần chứ không phải in sao cho nhiều giấy. Nếu bạn đang giảng dạy hoặc tham gia một lớp học, thì …

Cách liên kết hoặc chèn bảng Excel vào PowerPoint

Đôi khi, bạn muốn chèn dữ liệu trên bảng tính Excel vào PowerPoint. Có một số cách để thực hiện việc này, tùy thuộc vào việc bạn có muốn duy trì liên kết với file Excel gốc hay không. Chúng …