Thẻ: tiktok stories

TikTok đang thử nghiệm tính năng Stories trong ứng dụng

TikTok đang thử nghiệm tính năng Stories trong ứng dụng — tương tự như Stories trên các nền tảng truyền thông xã hội khác. Nhà tư vấn truyền thông xã hội Matt Navarra lần đầu tiên phát hiện ra tính …