Thẻ: tin học văn phòng

Cách liên kết hoặc chèn Excel vào Word

Đôi khi, bạn muốn nhập dữ liệu trên bảng tính Excel vào file word của bạn. Có một số cách để thực hiện việc này, tùy thuộc vào việc bạn có muốn duy trì kết nối với file exel gốc …