Bạn muốn thêm một mục lục trong word 2016, 2013 hay các phiên bản cũ hơn? Một mục lục có thể dễ dàng cập nhật nếu bạn thay đổi tài liệu của mình? Tất cả bạn phải làm là định dạng tài liệu Word của bạn một cách thích hợp.

Hình ảnh trong bài viết từ phiên bản word 2016

Cách tạo mục lục trong word 2016, 2013, 2010, 2007

1. Định dạng file word của bạn bằng cách sử dụng các kiểu tiêu đề được tìm thấy trên tab Home, ví dụ: Heading 1, Heading 2, v.v. Word sẽ tạo mục lục của bạn dựa trên các tiêu đề này, vì vậy hãy làm điều này cho tất cả các văn bản bạn muốn hiển thị trong mục lục.
Cách tạo mục lục trong word 2016

2. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn mục lục xuất hiện (thông thường, phần đầu của tài liệu)
Cách tạo mục lục trong word 2016

3. Nhấp vào Table of Contents trên Tab References và chọn một trong các loại mục lục có sẵn.

Hai bảng tự động có thể được cập nhật khi bạn thay đổi văn bản tiêu đề, sắp xếp lại thứ tự nội dung của bạn hoặc thay đổi giữa các kiểu tiêu đề. (Chúng chỉ khác nhau bằng cách nói “Contents” hoặc “Table of Contents” ở trên cùng.)

Ngoài ra, nếu bạn nhấp vào tùy chọn Custom Table of Contents…, bạn có thể định dạng giao diện của mục lục: Chọn kiểu khác, ẩn số trang, hiển thị nhiều cấp tiêu đề hơn ba cấp mặc định và hơn thế nữa.

Cách tạo mục lục trong word 2016

Nếu bạn chọn tạo một bảng mục lục thủ công, Word sẽ thêm văn bản mẫu vào bảng thay vì sử dụng các tiêu đề của bạn, bạn sẽ phải nhập thủ công từng mục và Word sẽ không thể cập nhật mục lục cho bạn.

Đó là nó! Khi bạn đã chọn một trong các bảng nội dung tự động hoặc tùy chọn tùy chỉnh, Word sẽ tạo mục lục cho bạn.

Cập nhật mục lục trong word 2016, 2013, 2010, 2007

Để cập nhật mục lục – ví dụ: nếu bạn thay đổi tiêu đề hoặc số trang đã thay đổi:

1. Nhấp vào bất cứ nơi nào trên mục lục, sau đó nhấp vào Update Table…
Cập nhật mục lục trong word 2016

2. Chọn cập nhật toàn bộ bảng (Update entire table) hoặc chỉ số trang (Update page numbers only).

Hãy nhớ làm điều này trước khi bạn hoàn thành tài liệu của bạn để mục lục được tạo chính xác trong khi bạn thay đổi nội dung của tài liệu.

Mục lục dường như là một điều bắt buộc trên các tài liệu dài, chẳng hạn như báo cáo, hướng dẫn sử dụng hoặc sách. Rất may, bạn không phải tạo và quản lý một cách thủ công, vì công cụ tạo mục lục tích hợp sẵn của Word sẽ giúp bạn rất nhiều.

Cách làm này bạn hoàn toàn có thể áp dụng trên các phiên bản word 2013, word 2010, word 2007

Leave a Reply

Your email address will not be published