Nếu bạn cần thay đổi cài đặt độ phân giải màn hình trên Windows 10 thì không khó khi bạn biết cách thực hiện. Cho dù bạn muốn thử độ phân giải sắc nét hơn trên laptop (nếu mặc định nó chọn độ phân giải thấp) hoặc bạn cần phải thay đổi nó trở lại kích thước được đề xuất (recommended )từ windows, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện

Ở đây, chúng tôi sẽ chỉ cách thay đổi cài đặt hiển thị của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn tùy chọn được đề xuất (recommended) và điều chỉnh kích thước phông chữ hoặc biểu tượng icon cho phù hợp thay vì thay đổi độ phân giải màn hình.

 1. Nhấp vào nút Start và chọn Settings
  Nhấp vào nút Start và chọn Settings
 2. Chọn System
  Chọn System
 3. Tại danh mục Display sẽ chọn độ phân giải màn hình muốn sử dụng bên dưới dòng Resolution ở phía bên phải
  chọn độ phân giải màn hình muốn sử dụng bên dưới dòng Resolution ở phía bên phải
  Chọn tùy chọn bạn muốn. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng độ phân giải được đề xuất (Recommended)
 4. Khi bạn thay đổi độ phân giải Windows sẽ nhắc bạn có chắc chắn thay đổi hay không và sẽ hiện thị trước độ phân giải trong một vài giây. Để thay đổi bạn chọn Revert, ngược lại bạn chọn Keep changes
  Chọn Revert hoặc Keep changes

Như vậy là bạn đã thay đổi độ phân giải màn hình của mình!

Các thủ thuật windows 10 khác:

Leave a Reply

Your email address will not be published