Khi sử dụng Windows 11, hệ điều hành sẽ theo dõi ứng dụng nào mở loại file nào theo mặc định. Ví dụ, Notepad thường mở các tệp TXT. Đây là cách tthay đổi ứng dụng mặc định trên Windows 11 trong Settings

Cách tìm Menu ứng dụng mặc định trong Settings

Ứng dụng Settings trên Windows 11 cung cấp một giao diện thuận tiện để chọn hoặc thay đổi ứng dụng mở loại file nào. Để tìm nó, trước tiên, hãy mở Cài đặt Windows bằng cách nhấn Windows + i trên bàn phím của bạn. Hoặc, bạn có thể nhấp chuột phải vào nút Start và chọn “Settings” từ menu.

nhấp chuột phải vào nút Start và chọn "Settings" từ menu.

Trong Settings, nhấp vào “Apps” trong thanh bên, sau đó chọn “Default Apps” ở phía bên phải của Cửa sổ.

chọn "Default Apps" ở phía bên phải của Cửa sổ.

Khi bạn ở trên màn hình Default Apps, có một số cách khác nhau để thay đổi ứng dụng mặc định trên Windows 11. Chúng ta sẽ xem xét hai trong số chúng trong các phần khác nhau bên dưới.

Cách chọn ứng dụng mặc định theo loại file

Một trong những cách dễ nhất để thay đổi ứng dụng mặc định là tìm kiếm theo loại file. Trong Settings > Apps > Default Apps, bạn sẽ thấy hộp văn bản có nhãn “Enter a file type or link type.”. Nhấp vào hộp đó và nhập tên của phần mở rộng file mà bạn muốn liên kết với một ứng dụng. Ví dụ: “.txt” cho tệp văn bản hoặc “.jpg” cho hình ảnh JPEG.

Bấm vào hộp văn bản để tìm kiếm một loại tệp.

Nếu bạn nhập một tiện ích mở rộng chưa được đăng ký, bạn sẽ thấy một nút có nhãn “Choose a Default” cho phép bạn đặt ứng dụng mặc định cho nó. (Nếu đúng như vậy, hãy nhấp vào nó và bạn sẽ làm theo các hướng dẫn tương tự như những hướng dẫn được liệt kê bên dưới.)

Nếu bạn đã nhập một loại file đã biết, bạn sẽ thấy ứng dụng mà phần mở rộng tệp hiện được liên kết với ngay bên dưới hộp nhập văn bản. Để thay đổi liên kết, hãy nhấp vào hộp ứng dụng xuất hiện.

Nhấp vào loại tệp bạn muốn thay đổi.

Một cửa sổ bật lên sẽ hỏi How do you want to open [extension] files from now on?, Với [extension] là loại đuôi file mà bạn đang làm việc, chẳng hạn như .txt hoặc .jpg. Trong danh sách các ứng dụng bên dưới, hãy chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng, sau đó bấm OK.

Chọn một ứng dụng từ danh sách và chọn "OK".

Từ bây giờ, loại file mà bạn vừa sửa đổi sẽ mở với ứng dụng bạn đã chọn. Bạn có thể thay đổi lại bất kỳ lúc nào trong Settings > Apps > Default Apps.

Cách chọn mở file mặc định theo ứng dụng

Bạn cũng có thể thay đổi liên kết tệp theo ứng dụng. Trên màn hình Default Apps, bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đã cài đặt. Tìm ứng dụng mà bạn muốn thay đổi mặc định (hoặc tìm kiếm ứng dụng đó trong hộp văn bản), sau đó nhấp vào ứng dụng đó. Chúng tôi sẽ sử dụng Photos làm ví dụ.

Chọn một ứng dụng trong danh sách.

Trên màn hình chi tiết cho ứng dụng bạn đã chọn, hãy cuộn xuống và chọn loại tệp bạn muốn liên kết với một chương trình khác.

Chọn loại tệp bạn muốn thay đổi.

Khi có thông báo hỏi bạn muốn mở tệp bằng chương trình nào, hãy duyệt qua danh sách, chọn ứng dụng bạn muốn sử dụng, sau đó nhấp vào “OK”

Chọn một ứng dụng, sau đó nhấp vào "OK".

Sau đó, liên kết tệp sẽ thay đổi. Lặp lại như mong muốn để sửa chữa mọi thứ theo cách bạn muốn.

Thay đổi cách mở file bằng ứng dụng khác

Cuối cùng, bạn cũng có thể thay đổi cách mở 1 file bằng ứng dụng khác mặc dù bạn đã cài đặt ứng dụng mở mặc định cho nó. Trước tiên, hãy tìm một file mà bạn muốn mở trên màn hình của bạn hoặc trong File Explorer . Nhấp chuột phải vào file và chọn “Open With”, sau đó “Choose Another App” từ menu hiện ra

Nhấp chuột phải vào tệp, chọn "Mở Bằng", sau đó chọn "Chọn Chương trình Khác".

Trong menu bật lên, hãy chọn ứng dụng mà bạn muốn luôn mở loại file này. Sau đó, chọn hộp bên cạnh “”Always use this app to open [extension] files.” Sau đó, nhấp vào “OK”

Chọn ứng dụng, chọn hộp, sau đó nhấp vào "OK".

Và đó là nó. Kể từ bây giờ, bất cứ khi nào bạn nhấp đúp vào loại file đó trong File Explorer hoặc trên màn hình của bạn, nó sẽ luôn mở trong ứng dụng bạn đã chọn. Chúc may mắn!

Leave a Reply

Your email address will not be published