Windows 10 giờ đây cho phép bạn chọn thiết lập đầu vào và đầu ra âm thanh cho mỗi ứng dụng. Ví dụ: Bạn có thể cho Chrome phát âm thanh từ tai nghe và cho game phát âm thanh từ loa ngoài.

Tính năng này đã được thêm vào Bản cập nhật tháng 4 năm 2018 của Windows 10. Trên Windows 7, điều này đòi hỏi phải cài đặt ứng dụng của bên thứ ba như Audio Router hoặc CheVolume nếu ứng dụng bạn sử dụng không có tùy chọn lựa chọn thiết bị âm thanh riêng.

Để tìm các tùy chọn này trong Windows 10, hãy mở bảng điều khiển Âm thanh mới. Bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu tượng loa trong vùng thông báo, sau đó chọn “Open Sound Settings” hoặc điều hướng đến Settings > System > Sound.

Cách thiết lập đầu ra âm thanh cho mỗi ứng dụng trong Windows 10. Ảnh 1

Trong Sound settings, cuộn xuống phần “Other Sound Options”, sau đó nhấp vào tùy chọn “App Volume And Device Preferences”.

Cách thiết lập đầu ra âm thanh cho mỗi ứng dụng trong Windows 10. Ảnh 2

Ở đầu trang, bạn có thể chọn các thiết bị đầu vào và đầu vào mặc định của mình, cũng như âm lượng chính trên toàn hệ thống.

Bên dưới đó, bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để điều chỉnh âm lượng của từng ứng dụng riêng lẻ, cũng như thiết bị đầu ra âm thanh và thiết bị đầu vào mà mỗi ứng dụng sử dụng. Mức âm lượng của ứng dụng được tính dựa trên phần trăm âm lượng chính. Ví dụ: nếu bạn đặt âm lượng chính thành 10 và Chrome thành 100, Chrome sẽ phát ở mức âm lượng là 10. Nếu bạn đặt âm lượng chính thành 10 và Chrome thành 50, Chrome sẽ phát ở mức âm lượng là 5.

Cách thiết lập đầu ra âm thanh cho mỗi ứng dụng trong Windows 10. Ảnh 3

Nếu một ứng dụng không xuất hiện trong danh sách, bạn cần phải mở ứng dụng đó trước tiên và có thể bắt đầu phát hoặc ghi âm trong đó.

Ở bên phải của thanh trượt âm lượng cho mỗi ứng dụng, nhấp vào menu thả xuống “Output” hoặc “Input” để gán một thiết bị đầu ra hoặc thiết bị đầu vào khác nhau cho ứng dụng. Ví dụ: bạn có thể có một âm thanh đầu ra của ứng dụng cho tai nghe và các ứng dụng khác phát âm thanh đến loa của bạn. Hoặc bạn có thể sử dụng các thiết bị ghi khác nhau cho các ứng dụng khác nhau.

Bạn có thể phải đóng và mở lại ứng dụng để thay đổi của bạn có hiệu lực. Tuy nhiên, Windows sẽ nhớ mức âm lượng và thiết bị âm thanh bạn chỉ định cho từng ứng dụng và tự động áp dụng tùy chọn của mình bất cứ khi nào bạn mở ứng dụng.

Cách thiết lập đầu ra âm thanh cho mỗi ứng dụng trong Windows 10. Ảnh 4

Nếu bạn chỉ muốn đặt thiết bị phát âm thanh mặc định của mình trên Windows 10, bạn có thể thực hiện việc đó ngay từ biểu tượng âm thanh trong vùng thông báo của mình. Nhấp vào biểu tượng loa, nhấp vào tên của thiết bị âm thanh mặc định hiện tại của bạn trong menu, sau đó nhấp vào thiết bị bạn muốn sử dụng. Thay đổi này ảnh hưởng đến tất cả các ứng dụng được đặt để sử dụng thiết bị “Default”.

Cách thiết lập đầu ra âm thanh cho mỗi ứng dụng trong Windows 10. Ảnh 5

Cửa sổ “App volume and device preferences” mới này hoạt động rất giống với Volume Mixer cũ, cho phép bạn điều chỉnh mức âm lượng cho từng ứng dụng . Tuy nhiên, Volume Mixer không bao giờ cho phép bạn chọn thiết bị âm thanh cho ứng dụng.

Công cụ Volume Mixer truyền thống cũng vẫn được bao gồm trong Windows 10,  nhấp chuột phải vào biểu tượng loa trong vùng thông báo của bạn và chọn “Open Volume Mixer” để khởi chạy nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published