Twitter hiện đang cho phép người dùng đăng nhập vào ứng dụng bằng Google hoặc Apple ID của họ.

Bộ phận Hỗ trợ của Twitter đã công bố khả năng đăng nhập mới thông qua một tweet vào thứ Hai. Ngay bây giờ, bạn có thể sử dụng tài khoản Google của mình để đăng nhập vào cả ứng dụng Twitter và trang web. Thật không may, bây giờ bạn chỉ có thể sử dụng ID Apple của mình để đăng nhập vào ứng dụng, nhưng Twitter cho biết bạn cũng sẽ sớm có thể sử dụng ID Apple của mình trên web.

Twitter đã cho phép bạn đăng nhập bằng Google và Apple ID
Twitter

Bộ phận Hỗ trợ của Twitter lưu ý rằng nếu bạn đang đăng nhập lại vào tài khoản đã có, bạn có thể sử dụng các tùy chọn đăng nhập mới này miễn là tài khoản của bạn có cùng địa chỉ email với ID Google hoặc ID Apple của bạn.

Cả hai tính năng đăng nhập cũng áp dụng cho những người muốn tạo tài khoản Twitter mới. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không phải nhớ tên người dùng và mật khẩu hoàn toàn khác cho Twitter mà có thể chỉ cần sử dụng Google hoặc Apple ID của mình để đăng nhập.

Twitter không phải là ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba đầu tiên cung cấp các tùy chọn đăng nhập thay thế này cho người dùng, nhưng cả thông tin đăng nhập Google và Apple ID đang trở thành những cách phổ biến hơn để truy cập các trang web yêu thích của bạn. Apple ban đầu đã giới thiệu Đăng nhập với Apple tại Hội nghị nhà phát triển toàn cầu năm 2019 và cho biết tính năng này ngăn chặn việc theo dõi và cung cấp nhiều kiểm soát quyền riêng tư hơn.

Tuy nhiên, các lần đăng nhập Google ID và Apple ID không giống nhau. Mặc dù bạn có thể sử dụng ID Google của mình để đăng nhập trên thiết bị Android, thiết bị iOS và trên web, nhưng bạn chỉ có thể sử dụng thông tin đăng nhập ID Apple trên thiết bị Apple.

Leave a Reply

Your email address will not be published