Winlogon.exe là một phần quan trọng của hệ điều hành Windows. Tiến trình này luôn chạy trong nền (running in the background) trên Windows và nó chịu trách nhiệm đối với một số chức năng quan trọng trong hệ thống.

Bài viết này là một phần của loạt bài liên tục của chúng tôi giải thích các quy trình khác nhau được tìm thấy trong Task Manager như: Rundll32.exeDesktop Window ManagerRuntime BrokerHiberfil.sysService Host Svchost.exeLockApp.exe

Winlogon.exe là gì?

Winlogon.exe là một phần rất quan trọng của hệ điều hành Windows và Windows sẽ không sử dụng được nếu không có nó. Tiến trình này thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng liên quan đến quá trình đăng nhập Windows.

Ví dụ: Khi bạn đăng nhập, quá trình winlogon.exe chịu trách nhiệm tải profile người dùng của bạn vào sổ đăng ký. Điều này cho phép các chương trình sử dụng các key dưới HKEY_CURRENT_USER, khác nhau cho mỗi tài khoản người dùng Windows.

Windows Logon Application (winlogon.exe) là gì , và tại sao nó chạy trên máy tính của tôi? Ảnh 1

Winlogon.exe có kết nối đặc biệt vào hệ thống và đồng hồ để xem nếu bạn nhấn Ctrl + Alt + Delete. Điều này được gọi là “secure attention sequence”, và đó là lý do tại sao một số máy tính có thể được cấu hình để yêu cầu bạn nhấn Ctrl + Alt + Delete trước khi bạn đăng nhập.

Sự kết hợp phím tắt này luôn được winlogon.exe quản lý, đảm bảo bạn đang đăng nhập trên một màn hình an toàn nơi các chương trình khác không thể theo dõi mật khẩu bạn đang nhập hoặc mạo danh hộp thoại đăng nhập.

Tiến trình Windows Logon cũng giám sát hoạt động của bàn phím và chuột và chịu trách nhiệm khóa máy tính của bạn và khởi động trình bảo vệ màn hình sau một khoảng thời gian không hoạt động.

Tóm lại, Winlogon là một phần quan trọng của quá trình đăng nhập và cần phải liên tục chạy trong nền.

Có thể tắt Winlogon.exe được không?

Bạn không thể tắt tiến trình này. Đó là một phần quan trọng của Windows và phải luôn được chậy. Không có lý do để tắt nó, vì nó chỉ sử dụng một lượng nhỏ tài nguyên để thực hiện các chức năng hệ thống quan trọng.

Windows Logon Application (winlogon.exe) là gì , và tại sao nó chạy trên máy tính của tôi? Ảnh 2

Nếu bạn cố gắng tắt tiến trình này từ Task Manager, bạn sẽ thấy thông báo khi kết thúc tiến trình có thể “will cause Windows to become unusable or shut down”. Nếu bạn bỏ qua thông báo này, màn hình của bạn sẽ chuyển sang màu đen và máy tính của bạn thậm chí sẽ không phản hồi lại Ctrl + Alt + Delete.

Tiến trình winlogon.exe chịu trách nhiệm xử lý Ctrl + Alt + Delete, vì vậy không có phục hồi phiên lại được phiên làm việc của bạn khi bạn đã dừng nó. Bạn sẽ cần khởi động lại máy tính để tiếp tục.

Windows sẽ luôn khởi động tiến trình này khi bạn khởi động máy tính. Nếu Windows không thể khởi động winlogon.exe, csrss.exe hoặc các tiến trình hệ thống người dùng quan trọng khác, máy tính của bạn sẽ có màn hình xanh với mã lỗi 0xC000021A .

Winlogon.exe có phải là virus hay không?

Việc tiến trình winlogon.exe luôn chạy trên hệ thống của bạn là bình thường. Tệp winlogon.exe thực nằm trong thư mục C:\Windows\System32 trên máy tính. Để xác minh ứng dụng Windows Logon thực đang chạy, nhấn chuột phải vào nó trong Task Manager và chọn “Open file location”.

Windows Logon Application (winlogon.exe) là gì , và tại sao nó chạy trên máy tính của tôi? Ảnh 3

Trình quản lý file sẽ mở ra thư mục C:\Windows\System32 chứa tệp winlogon.exe.

Windows Logon Application (winlogon.exe) là gì , và tại sao nó chạy trên máy tính của tôi? Ảnh 4

Nếu bạn thấy tệp winlogon.exe nằm trong bất kỳ thư mục nào khác, máy tính của bạn có vấn đề. Bạn nên quét toàn bộ hệ thống bằng một phần mềm diệt virut đang cài đặt trên máy. Phần mềm bảo mật của bạn sẽ xóa mọi phần mềm độc hại nếu chúng tìm thấy

Leave a Reply

Your email address will not be published