Đôi khi, bạn có thể phải tìm cách xoay ngang 1 trang trong word để phù hợp với tài liệu mà bạn đang soạn. Nó có thể là bảng tính, biểu đồ hoặc hình ảnh rộng. Đây là cách thực hiện và cách chỉnh sửa lại số trang mà bạn đã tạo trước đó.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2007, 2010, 2013, 2016

Các tài liệu Word được định hướng chiều dọc theo mặc định. Đôi khi, bạn sẽ muốn chèn thêm 1 hoặc nhiều trang theo chiều ngang. Thật không may, bạn không thể nói với Word là quay lại cho tao trang này :D. Các tính năng bố cục trang của Word áp dụng cho toàn bộ các phần của tài liệu tương tự như khi bạn quay ngang giấy trên Google Docs, và nếu bạn muốn xoay bạn sẽ cần xoay toàn bộ tài liệu

Vì vậy, trước tiên, bạn sẽ cần tạo một phần riêng trong tài liệu (ngay cả khi chỉ dành cho một trang), sau đó bạn sẽ cần xoay ngang 1 trang đó lại để hoàn thành.

Trong tài liệu của bạn, đặt con trỏ của bạn ở cuối trang ngay trước trang bạn muốn xoay ngang.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 1

Ví dụ: nếu bạn muốn xoay trang 31 theo chiều ngang, hãy đặt con trỏ ở cuối trang 30.

Tiếp theo, chuyển sang tab Layout trên thanh Ribbon của Word.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 2

Trên tab Layout, bấm vào nút Breaks, và sau đó chọn tùy chọn Next Page trên menu thả xuống.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 3

Mặc dù không rõ ràng, hành động bạn vừa thực hiện đã tạo ra một phần ngắt nơi con trỏ của bạn được đặt và bắt đầu phần mới của bạn trên trang tiếp theo. Bạn sẽ nhận thấy rằng có một không gian trống đã được thêm vào ở đầu trang mà bạn muốn xoay ngang như hình dưới.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 4

Con trỏ  bây giờ sẽ ở đầu trang trong phần mới của bạn. Công việc bây giờ là xoay trang này lại.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 5

Quay trở lại tab Layout. Lần này, hãy nhấp vào nút Orientation, và sau đó nhấp vào tùy chọn Landscape.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 6

Bây giờ bạn đã xoay ngang được trang mà bạn mới thêm vào. Tuy nhiên, nếu bạn cuộn qua tài liệu của mình, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả các trang sau phần mà bạn đã tạo hiện đang ở chế độ ngang.

Như bạn có thể đoán, bây giờ bạn cần tạo một phần Breaks khác, sau đó quay phần Breaks này theo chiều dọc. Cách thực hiện khá giống như những gì bạn vừa làm.

Đặt con trỏ của bạn ở cuối trang cuối cùng mà bạn muốn ở chế độ ngang. Nói cách khác, ngay trước trang đầu tiên bạn muốn thay đổi trở lại chế độ dọc.

Trên tab Layout, hãy nhấp vào nút Breaks, và sau đó chọn tùy chọn Next Page.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 7

Con trỏ của bạn sẽ hiển thị ở trang mà bạn sẽ xoay dọc.

Trên tab Layouts, nhấp vào nút Orientation, và sau đó nhấp vào tùy chọn Portrait.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 8

OK, nếu bạn cuộn qua tài liệu của mình, bạn sẽ thấy các trang phía dưới đã được chuyển sang chiều dọc.

Sửa số trang bị hỏng

Bây giờ bạn đã tạo một phần mới trong tài liệu của mình, có thể số trang mà bạn đánh trước kia đã sai lệch. Đó là vì Word thường mặc định bắt đầu đánh số trang trong mỗi phần mới. Không có gì phải lo lắng cả! Việc khắc phục rất dễ dàng.

Nhấp đúp vào khu vực chân trang hoặc tiêu đề (tùy thuộc vào nơi bạn đặt số trang) của bất kỳ trang nào trong phần mà bạn mới tạo, nơi bạn không thấy số sang.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 9

Nhấp chuột phải vào số trang không chính xác, sau đó chọn tùy chọn Format Page Numbers từ menu.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 10

Trong cửa sổ Page Number Format, chọn Continue From Previous Section.

Cách xoay ngang 1 trang trong Word 2016, 2013, 2010, 2007. Ảnh 11

Việc này sẽ sửa số trang trong phần đó. Bây giờ, tất cả những gì bạn phải làm là chuyển sang phần tiếp theo, nơi bạn quay lại chế độ portrait, và sửa số trang cho phần đó theo cách chính xác như ở trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published