Trong hầu hết trường hợp, bạn thường sử dụng giấy dọc trong các file tài liệu. Đôi khi, chẳng hạn như khi bạn có một cái bảng lớn đòi hỏi thêm một chút không gian ngang, bạn có thể cần phải thay đổi sang hướng ngang. Đây là cách để làm điều đó trong Google Docs.

Thật không may, Google Docs chỉ cho phép bạn thay đổi hướng trang của toàn bộ tài liệu, chứ không xoay ngang được một trang riêng lẻ. Nếu bạn đang sử dụng công cụ khác như Word, bạn sẽ có thể xoay từng trang theo ý thích. Đó chính là một yếu điểm chưa được khắc phục của Google Drive.

Tuy nhiên, việc có thể thay đổi hướng giấy cho toàn bộ tài liệu của bạn chắc chắn có thể hữu ích trong một số trường hợp.

Cách xoay ngang trang giấy trong Google Docs (Drive)

Mở menu Tệp và nhấp vào Thiết lập trang

xoay ngang trang giay trong google docs 1

Ở phía trên cùng của cửa sổ này, trong phần Hướng, bạn có thể chuyển tài liệu của mình giữa Khổ đứngKhổ ngang. Hãy lựa chọn và sau đó nhấp vào OK để áp dụng lựa chọn của bạn.

xoay ngang trang giay trong google docs 2

Nếu bạn muốn đặt hướng này làm hướng trang mặc định bất cứ khi nào bạn mở Google Docs, hãy nhấp vào nút Đặt làm mặc định trước khi nhấp vào OK. Lần sau khi bạn mở tài liệu mới, nó sẽ ở bất kỳ hướng mặc định nào bạn đặt.

xoay ngang trang giay trong google docs 3

Lưu ý: Mặc dù hướng giấy ngang có thể làm cho hầu hết tài liệu của bạn trông khá tốt, nhưng nó có tác dụng phụ khi một số hình ảnh sẽ bị xắp xếp lộn xộn hơn so với giấy đứng. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ kiểm tra lại chúng trước khi gửi cho một ai khác

Đó là cách để xoay ngang trang giấy trên Google Drive. Khi cửa sổ đóng lại, tài liệu của bạn sẽ ngay lập tức được chuyển sang trang ngang, cho các bảng, văn bản và phòng hình ảnh của bạn trải dài trên trang.

Leave a Reply

Your email address will not be published