Tại https://technow.vn hiện có 02 phương thức thanh toán để khách hàng lựa chọn:

  1. Tiền mặt (COD)
  2. Thanh toán chuyển khoản

Hình thức

Diễn giải

  1. Tiền mặt (COD)

  Khách hàng sẽ thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp cho nhân viên giao hàng

  1. Chuyển khoản

  Sau khi hoàn tất đơn đặt hàng. Khách hàng vui lòng chuyển khoản về địa chỉ:

Tên TK: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ iDohart
Số TK: 8881118686888

Ngân hàng: Ngân hàng Quân đội MB BANK